Privatlivs – og cookiepolitik

1. Introduktion
Når du benytter holdet.dk og lynholdet.dk behandler SWUSH som dataansvarlig dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til denne privatlivspolitik.

Du kan nedenfor læse nærmere om SWUSH´ behandling af dine personoplysninger og bl.a. få svar på
følgende:

 • Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? (se punkt 2)
 • Hvorfor og hvordan anvender vi dine personoplysninger? (se punkt 3)
 • Hvilke rettigheder har du i den forbindelse? (se punkt 4)
 • Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? (se punkt 5), og
 • Hvordan kontakter du os, hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende? (se punkt 7 og 8).

2. Indsamling af dine personoplysninger

 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores platforme, f.eks. når du registrerer dig som kunde, opdaterer din profil, foretager køb af spil, bruger vores services og tjenester, tilmelder dig vores nyhedsbreve, eller deltager i konkurrencer eller undersøgelser, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Vi indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, cpr.nr., e-mail, telefonnummer, IP-adresse, NemID, NemKonto, de mobile enheder, du anvender, betalingsoplysninger, dine køb på holdet.dk og lynholdet.dk, oplysninger om vundne og tabte spil/beløb, hvilke nyhedsmails du læser, hvilke spil du spiller, informationer om din brug af og din færden på hjemmesiderne blog.holdet.dk, holdet.dk og lynholdet.dk, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig, herunder spørgsmål og svar i forbindelse med behandling af dine henvendelser, oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger og markedsføring, lagrede informationer fra de enheder, du bruger til at åbne e-mails, samt informationer om din brugeradfærd i disse enheder, og oplysninger om og tegn på misbrug og ludomani.

SWUSH indhenter personoplysninger fra CPR-registreret for løbende at kunne opdatere og verificere dine kontaktoplysninger. Dette er vi forpligtede til i henhold til spillelovgivningen og nødvendigt for at sikre, at de personoplysninger, vi behandler om dig er retvisende.

Da vores services er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Du har altid mulighed for via din konto at opdatere din e-mailadresse og dit telefonnummer.

3. Behandling af dine personoplysninger

 

Formål

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne give dig den optimale kundeoplevelse og for
at kunne:

 • Identificere dig som bruger og verificere dine oplysninger.
 • Registrere dine køb, betalinger og gevinster og foretage udbetalinger
 • Levere de services, du har anmodet om, herunder fremsende nyhedsbreve om SWUSH og vores produkter
 • Overholde vores forpligtelse til at sikre ansvarligt spil, herunder
  • Foretage løbende overvågning af dit spil, både i forhold til det forventede spilomfang, du har oplyst, og med henblik på at kunne medvirke til at identificere uhensigtsmæssig spiladfærd (spilscanner),
  • Kontakte dig via telefon eller e-mail vedrørende dit spil, hvis du i dit eksisterende eller fremtidige spilmønster, efter SWUSH´ vurdering, viser tegn på spilmisbrug, og
  • Behandle oplysninger om dig, hvis du benytter Ludomanilinjen
 • Føre statistik over og analysere, hvordan du som bruger anvender holdet.dk og lynholdet.dk,
 • Vise dig relevante informationer og statistik om dit spil, dine gevinster og din spiladfærd
 • Forbedre platformenes funktionalitet og vores service, produkter og tjenester,
 • Monitorere spillet og brugen af vores platforme med henblik på at afdække misbrug, snyd, hvidvask eller anden kriminel adfærd
 • Gennemføre undersøgelser via mails, sms og telefonopkald, herunder tilfredshedsundersøgelser og analyser, der har til formål at forbedre vores services, produkter, tjenester og teknologier.
 • Opnå større kendskab til vores kunder, herunder viden om vores kunders produktpræferencer, kundeadfærd, spilmønstre m.v., så vi kan målrette vores kommunikation og sikre, at vi viser indhold og annoncer, der matcher vores kunders interesser og præferencer
 • Markedsføring som beskrevet i samtykketeksten

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af

 • navn, adresse, telefonnummer, e-mail, spilhistorik, betalingsoplysninger, køb på holdet.dk og lynholdet.dk, oplysninger som afgives i forbindelse med den løbende dialog med dig og oplysninger om eventuelt afgivet samtykke til henholdsvis behandling af personoplysninger og markedsføring, er opfyldelse af den netspilsaftale, vi har indgået med dig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og SWUSH´ legitime interesser (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). Ved interesseafvejningen er der lagt vægt på, at SWUSH har en legitim interesse i at kunne administrere din spilkonto og kontakte dig i forbindelse med anvendelsen af din spilkonto, herunder behandling af transaktioner samt udøve support.
 • personoplysningerne til direkte markedsføringsformål er samtykke (jf. artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringsloven).
 • cpr.nr. i forbindelse med spil er spillelovgivningens regler, og i alle andre tilfælde, hvor der behandles cpr. nr., er det juridiske grundlag samtykke (jf. persondataloven og fra 25. maj 2018 (eller et eventuelt senere ikrafttrædelsestidspunkt) databeskyttelsesloven.
 • IP-adresse, hvilke spil du klikker på og informationer om brug af og din færden i vores apps, er samtykke (jf. Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr).
 • lagrede informationer, herunder hvilke nyhedsmails du åbner og klikker i, er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • oplysninger om ludomani, er samtykke (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a).

Dit samtykke til at modtage markedsføring er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage via din profil eller via det ”afmelde link”, der er indeholdt i SWUSH´ nyhedsbreve. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføring, er konsekvensen, at du ikke længere modtager informationer om nye spil, konkurrencer, kampagner, events mv., og SWUSH vil ikke længere kunne målrette relevant markedsføring til dig. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til vores behandling af dine data i spilscanneren, er konsekvensen at du ikke længere kan spille, og din spilkonto vil herefter blive lukket. En tilbagekaldelse påvirker dog ikke behandlingen af personoplysninger eller den markedsføring, du har fået inden tilbagekaldelsen.

Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere

For at kunne levere vores services til dig, benytter vi os af en række samarbejdspartnere, som er databehandlere for SWUSH. De databehandlere, vi benytter, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og anvender dem ikke til egne formål.

Vi sikrer, at vores databehandlere lever op til en høj standard for databeskyttelse og informationssikkerhed, og at de i øvrigt lever op til relevant lovgivning. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Når vi benytter databehandlere, der er placeret uden for EU, sker alle dataoverførsler i henhold til EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel til tredjelande indgået mellem os og databehandleren og sikrer, at vi overholder EU´s regler om databeskyttelse.

SWUSH benytter og overfører dine personoplysninger til følgende databehandlere, som behandler og opbevarer dine personoplysninger: 1) Spil- og platformsleverandører, 2) System- og hostingudbydere, 3) Reklame- og
mediebureauer, 4) Analysebureauer, og 5) Pengeinstitutter og udbydere af betalingsløsning til internethandel.

Videregivelse af dine personoplysninger
SWUSH forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder politiet, såfremt der er mistanke om snyd, misbrug eller anden kriminel adfærd.

Sletning af dine personoplysninger
SWUSH forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder politiet, såfremt der er mistanke om snyd, misbrug eller anden kriminel adfærd.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt og påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige at opbevare for at opfylde de formål, de er indsamlet til og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning.

Hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være kunde, vil du med det samme blive blokeret i vores system og vil ikke længere modtage nogen kommunikation eller markedsføring fra os. Vi stopper samtidigt med at behandle dine oplysninger i markedsføringsmæssigt øjemed. Vi er dog forpligtet til at opbevare dine oplysninger efter endt kundeforhold i henhold til spillelovgivningens regler.

I forbindelse med gennemførelsen af et køb, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos SWUSH´ PCI-certificerede betalingsudbydere. Herfra kan de genanvendes ved køb på vores platforme. Når du anvender et betalingskort på vores platforme, er det kun betalingsudbyderen – og ikke SWUSH – som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber et spil/produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og betalingsudbyderen, selvom det sker, mens du benytter vores platforme.

4. Dine rettigheder

 

Du har efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor i punkt 8. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at få indsigt i dine personoplysninger

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Adgangen kan dog være begrænset bl.a. af hensyn til andre personers rettigheder og frihedsrettigheder, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du kan altid selv rette dine stamoplysninger på din profil på holdet.dk og lynholdet.dk.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Udlevering af dine personoplysninger
Du har ret til at få overført de personoplysninger, du har stillet til rådighed for os, eller som vi behandler om dig som led i den netspilsaftale, vi har indgået med dig til en anden tjenesteudbyder (dataportabilitet). Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

5. Beskyttelse af dine personoplysninger

 

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag, der skal forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

6. Ændringer af privatlivspolitikken

 

Hvis der sker ændringer i denne privatlivspolitik, vil en opdateret version altid fremgå af Holdet.dk og Lynholdet.dk og vil i så fald gælde for vores behandling af dine personoplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt gennemgår privatlivspolitikken, så du er bekendt med den gældende version.

7. Henvendelser og klageadgang

 

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, se punkt 4 ovenfor, herunder indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, anmodning om rettelse af fejl i dine oplysninger m.v., skal du skrive til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor i punkt 8.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Kontaktoplysninger

 

Kontaktperson: Jesper Carstensen, Swush.com ApS
Adresse: Vesterbrogade 46, 1620 København V
CVR: 25 76 74 46
Telefonnr.: 33 21 72 09
Mail: info[@]swush.com

Del med dine venner - det giver god manager-karma
Skriv en kommentar

Din emailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *